Slaan oor na hoofinhoud

Privaatheidsbeleid

Ons is baie verheug dat u belangstelling in ons onderneming getoon het. Databeskerming is van 'n besonder hoë prioriteit vir die bestuur van die BB Beteiligungsbörse Deutschland GmbH. Die gebruik van die internetbladsye van die BB Beteiligungsbörse Deutschland GmbH is moontlik sonder enige aanduiding van persoonlike data; As 'n betrokkene egter gebruik wil maak van spesiale dienste wat deur ons maatskappy via ons webwerf verskaf word, kan dit nodig wees om persoonlike data te verwerk. As die verwerking van persoonlike data nodig is en daar geen statutêre basis vir sodanige verwerking is nie, verkry ons gewoonlik toestemming van die betrokkene. Die verwerking van persoonlike data, soos die naam, adres, e-posadres of telefoonnommer van 'n betrokkene, sal altyd in ooreenstemming wees met die Algemene Databeskermingsregulasie (GDPR), en in ooreenstemming met die landspesifieke databeskermingsregulasies van toepassing op die BB Beteiligungsbörse Deutschland GmbH . Deur middel van hierdie databeskermingsverklaring wil ons onderneming die algemene publiek inlig oor die aard, omvang en doel van die persoonlike data wat ons versamel, gebruik en verwerk. Verder word datasubjekte deur middel van hierdie databeskermingsverklaring ingelig oor die regte waarop hulle geregtig is. As beheerder het die BB Beteiligungsbörse Deutschland GmbH talle tegniese en organisatoriese maatreëls ingestel om die mees volledige beskerming van persoonlike data wat deur hierdie webwerf verwerk word, te verseker. Internetgebaseerde data-oordragte kan egter in beginsel sekuriteitsgapings hê, dus absolute beskerming kan nie gewaarborg word nie. Om hierdie rede is elke betrokkene vry om persoonlike data op alternatiewe maniere aan ons oor te dra, byvoorbeeld telefonies.

2. Naam en adres van die beheerder
Kontroleerder vir die doeleindes van die Algemene Databeskermingsregulasie (GDPR), ander databeskermingswette wat van toepassing is in lidlande van die Europese Unie en ander bepalings wat verband hou met databeskerming is:

BB Beteiligungsbörse Deutschland GmbH
Holger Kruse & Matthias Wittenburg

Trostbrücke 1
20457 Hamburg

Telefoon: +49 40 36097050
E-pos: kontakt@beteiligungsboerse.eu

3. Koekies
Die internetbladsye van die BB Beteiligungsbörse Deutschland GmbH gebruik koekies. Koekies is tekslêers wat via 'n internetblaaier op 'n rekenaarstelsel gestoor word. Baie webwerwe en bedieners gebruik koekies. Baie koekies bevat 'n sogenaamde koekie-ID. 'n Koekie-ID is 'n unieke identifiseerder van die koekie. Dit bestaan uit 'n string karakters waardeur internetbladsye en bedieners toegeken kan word aan die spesifieke internetblaaier waarin die koekie gestoor is. Dit stel die besoekte webwerwe en bedieners in staat om die individuele blaaier van die datasubjek te onderskei van ander internetblaaiers wat ander koekies bevat. 'N Spesifieke internetblaaier kan herken en geïdentifiseer word met behulp van die unieke koekie-ID. Deur die gebruik van koekies kan die BB Beteiligungsbörse Deutschland GmbH die gebruikers van hierdie webwerf meer gebruikersvriendelike dienste bied wat nie moontlik sou wees sonder die koekie-instelling nie. Deur middel van 'n koekie kan die inligting en aanbiedinge op ons webwerf geoptimaliseer word met die gebruiker in gedagte. Soos reeds genoem, stel koekies ons in staat om die gebruikers van ons webwerf te herken. Die doel van hierdie erkenning is om dit makliker te maak vir gebruikers om ons webwerf te gebruik. Byvoorbeeld, die gebruiker van 'n webwerf wat koekies gebruik, hoef nie sy of haar toegangsdata weer in te voer elke keer as hy of sy die webwerf besoek nie, want dit word gedoen deur die webwerf en die koekie wat op die gebruiker se rekenaarstelsel gestoor word. Nog 'n voorbeeld is die koekie van 'n inkopiemandjie in die aanlynwinkel. Die aanlynwinkel onthou die items wat 'n klant via 'n koekie in die virtuele inkopiemandjie geplaas het. Die datasubjek kan te eniger tyd die instelling van koekies deur ons webwerf voorkom deur middel van 'n ooreenstemmende instelling van die internetblaaier wat gebruik word en dus permanent beswaar maak teen die instelling van koekies. Verder kan koekies wat reeds ingestel is, te eniger tyd via 'n internetblaaier of ander sagtewareprogramme uitgevee word. Dit is moontlik in alle algemene internetblaaiers. As die datasubjek die instelling van koekies in die gebruikte internetblaaier deaktiveer, kan nie alle funksies van ons webwerf ten volle bruikbaar wees nie.

4. Versameling van algemene data en inligting
Die webwerf van die BB Beteiligungsbörse Deutschland GmbH versamel 'n reeks algemene data en inligting wanneer 'n datasubjek of outomatiese stelsel die webwerf oproep. Hierdie algemene data en inligting word in die loglêers van die bediener gestoor. Versamel kan wees (1) die blaaiertipes en -weergawes wat gebruik word, (2) die bedryfstelsel wat deur die toegangstelsel gebruik word, (3) die webwerf waarvandaan 'n toegangstelsel ons webwerf bereik (sogenaamde verwysers), (4) die subwebwerwe, (5) die datum en tyd van toegang tot die internetwebwerf, (6) 'n internetprotokoladres (IP-adres), (7) die internetdiensverskaffer van die toegangstelsel en (8) ander soortgelyke data en inligting wat dien om gevaar te voorkom in die geval van aanvalle op ons inligtingstegnologiestelsels. By die gebruik van hierdie algemene data en inligting maak die galjoenkonsultasie geen gevolgtrekkings oor die datasubjek nie. Hierdie inligting is eerder nodig om (1) die inhoud van ons webwerf korrek te lewer, (2) die inhoud van ons webwerf sowel as die advertensie daarvan te optimaliseer, (3) die lewensvatbaarheid van ons inligtingstegnologiestelsels en webwerftegnologie op lang termyn te verseker, en (4) wetstoepassingsowerhede te voorsien van die inligting wat nodig is vir strafregtelike vervolging in geval van 'n kuberaanval. Daarom ontleed die galjoenkonsultasie anoniem versamelde data en inligting statisties, met die doel om die databeskerming en datasekuriteit van ons onderneming te verhoog, en om 'n optimale vlak van beskerming te verseker vir die persoonlike data wat ons verwerk. Die anonieme data van die bedienerloglêers word apart gestoor van alle persoonlike data wat deur 'n datasubjek verskaf word.

5. Kontakmoontlikheid via die webwerf
Die webwerf van die BB Beteiligungsbörse Deutschland GmbH bevat inligting wat 'n vinnige elektroniese kontak met ons onderneming moontlik maak, sowel as direkte kommunikasie met ons, wat ook 'n algemene adres van die sogenaamde elektroniese pos (e-posadres) insluit. As 'n betrokkene die beheerder per e-pos of via 'n kontakvorm kontak, word die persoonlike data wat deur die betrokkene oorgedra word outomaties gestoor. Sulke persoonlike data wat op 'n vrywillige basis deur 'n data wat aan die beheerder onderwerp word, sal gestoor word vir die verwerking of kontak met die betrokkene. Hierdie persoonlike data sal nie aan derde partye deurgegee word nie.

6. Roetine-verwydering en blokkering van persoonlike data
Die beheerder moet die persoonlike data van die betrokkene verwerk en stoor slegs vir die tydperk wat nodig is om die doel van berging te bereik of indien dit deur die Europese wetgewer of 'n ander wetgewer voorsien is in wette of regulasies waaraan die beheerder onderworpe is. As die doel van berging nie meer van toepassing is nie, of as 'n bergingstydperk wat deur die Europese wetgewer of 'n ander bevoegde wetgewer voorgeskryf word, verval, sal die persoonlike data gereeld geblokkeer of verwyder word in ooreenstemming met die statutêre bepalings.

7. Regte van die betrokkene

a) Reg op bevestiging
Elke betrokkene het die reg wat deur die Europese wetgewer verleen word, om bevestiging van die beheerder te verkry of persoonlike inligting rakende hom of haar verwerk word al dan nie. As 'n betrokkene hierdie bevestigingsreg wil uitoefen, kan hy of sy te eniger tyd kontak maak met enige werknemer van die beheerder.

b) Reg op inligting
Enige persoon wat geraak word deur die verwerking van persoonlike data het die reg om te eniger tyd gratis inligting van die beheerder te bekom oor die persoonlike data wat oor hom of haar gestoor is en 'n afskrif van hierdie inligting. Verder het die Europese wetgewer die betrokkene toegang tot die volgende inligting verleen:

 • o die doeleindes van die verwerking o die kategorieë persoonlike data wat verwerk word
 • die ontvangers of kategorieë ontvangers aan wie die persoonlike data bekend gemaak is of sal word, veral ontvangers in derde lande of internasionale organisasies
 • indien moontlik, die beplande duur waarvoor die persoonlike data gestoor sal word of, indien dit nie moontlik is nie, die kriteria vir die bepaling van hierdie duur
 • die bestaan van 'n reg op regstelling of uitwissing van persoonlike inligting rakende hom of haar of op beperking van verwerking deur die beheerder of 'n reg om beswaar te maak teen sodanige verwerking o die bestaan van 'n reg van beroep op 'n toesighoudende owerheid
 • as die persoonlike data nie van die betrokkene versamel word nie: Alle beskikbare inligting oor die oorsprong van die data
 • die bestaan van outomatiese besluitneming, insluitend profilering, in ooreenstemming met artikel 22 (1) en (4) van die GDPR en, ten minste in hierdie gevalle, betekenisvolle inligting oor die betrokke logika en die omvang en beoogde uitwerking van sodanige verwerking op die datasubjek Verder het die betrokkene die datasubjek die reg op inligting of persoonlike data na 'n derde land of na 'n internasionale organisasie oorgedra is. As dit die geval is, het die betrokkene ook die reg om inligting te bekom oor die toepaslike voorsorgmaatreëls in verband met die oordrag. As 'n betrokkene hierdie reg op toegang wil uitoefen, kan hy of sy te eniger tyd enige werknemer van die beheerder kontak.

c) Reg op regstelling
Enige persoon wat geraak word deur die verwerking van persoonlike data het die reg wat deur die Europese wetgewer verleen word om die onmiddellike regstelling van onakkurate persoonlike inligting rakende hom of haar aan te vra. Verder het die betrokkene die reg om die voltooiing van onvolledige persoonlike data aan te vra, insluitend deur middel van 'n aanvullende verklaring, met inagneming van die doeleindes van die verwerking. As 'n betrokkene hierdie reg op regstelling wil uitoefen, kan hy of sy te eniger tyd enige werknemer van die beheerder kontak.

d) Reg om uit te wis (reg om vergeet te word)
Enige persoon wat geraak word deur die verwerking van persoonlike data het die reg wat deur die Europese wetgewer verleen word, om die verwydering van persoonlike inligting rakende hom of haar sonder onnodige vertraging van die beheerder te verkry, waar een van die volgende redes van toepassing is en in die mate dat die verwerking nie nodig is nie:

 • Die persoonlike data is ingesamel of andersins verwerk vir doeleindes waarvoor dit nie meer nodig is nie.
 • Die betrokkene onttrek sy of haar toestemming waarop die verwerking gebaseer is ingevolge artikel 6 (1) (a) van die AVG of artikel 9 (2) (a) van die AVG en daar is geen ander regsgrondslag vir die verwerking nie.
 • Die betrokkene maak beswaar teen die verwerking ingevolge art. 21 (1) AVG en daar is geen oorheersende wettige redes vir die verwerking nie, of die betrokkene maak beswaar teen die verwerking ingevolge art. 21 (2) GDPR.
 • Die persoonlike data is onwettig verwerk.
 • Die verwydering van persoonlike data is nodig om 'n wetlike verpligting na te kom ingevolge die Unie-wetgewing of die wet van die lidstaten waaraan die verantwoordelike persoon onderworpe is.
 • Die persoonlike data is ingesamel met betrekking tot inligtingsamelewingsdienste wat ingevolge artikel 8 (1) van die AVG aangebied word. As een van die bogenoemde redes van toepassing is, en 'n betrokkene die verwydering van persoonlike data wat deur die galjoenkonsultasie gestoor is, wil versoek, kan hy of sy te eniger tyd enige werknemer van die beheerder kontak. 'n Werknemer van galjoenkonsultasie moet dadelik toesien dat daar onmiddellik aan die uitveeversoek voldoen word. Waar die beheerder persoonlike data openbaar gemaak het en ingevolge artikel 17 (1) verplig is om die persoonlike data uit te vee, moet die beheerder, met inagneming van beskikbare tegnologie en die koste van implementering, redelike stappe doen, insluitend tegniese maatreëls, om ander beheerders in staat te stel om die persoonlike data te verwerk, om in kennis te stel dat die betrokkene van hierdie ander databeheerders versoek het om alle skakels na hierdie persoonlike data of van kopieë of replikasies van hierdie persoonlike data te verwyder, in soverre die verwerking nie nodig is nie. 'N Werknemers van die galjoenkonsultasie sal in individuele gevalle die nodige maatreëls reël.

e) Reg op beperking van verwerking
Enige persoon wat geraak word deur die verwerking van persoonlike data het die reg wat deur die Europese wetgewer verleen word, om van die beheerder beperking van verwerking te verkry waar een van die volgende van toepassing is:

 • Die akkuraatheid van die persoonlike data word deur die betrokkene betwis, vir 'n tydperk wat die beheerder in staat stel om die akkuraatheid van die persoonlike data te verifieer.
 • Die verwerking is onwettig, die betrokkene verwerp die verwydering van die persoonlike data en versoek eerder die beperking van die gebruik van die persoonlike data.
 • Die beheerder het nie meer die persoonlike data nodig vir die doeleindes van verwerking nie, maar die betrokkene het hulle nodig om regseise te beweer, uit te oefen of te verdedig.
 • Die betrokkene het 'n beswaar ingedien teen die verwerking ingevolge artikel 21 (1) van die AVG en dit is nog nie duidelik of die wettige redes van die beheerder swaarder weeg as dié van die betrokkene nie. As aan een van die bogenoemde voorwaardes voldoen word en 'n betrokkene die beperking van die verwerking van persoonlike data wat deur die galjoenkonsultasie gestoor is, wil versoek, kan hy of sy te eniger tyd kontak maak met enige werknemer van die beheerder. Die werknemer van die galjoenkonsultasie sal die beperking van die verwerking reël.

f) Reg op data-oordraagbaarheid
Enige persoon wat geraak word deur die verwerking van persoonlike data het die reg om, verleen deur die Europese richtlijn en regulasie, die persoonlike inligting rakende hom of haar, wat deur die data onderhewig aan 'n beheerder verskaf is, in 'n gestruktureerde, algemene en masjienleesbare formaat te ontvang. Hy of sy het ook die reg om hierdie data aan 'n ander beheerder oor te dra sonder belemmering van die beheerder aan wie die persoonlike data verskaf is, met dien verstande dat die verwerking gebaseer is op toestemming ingevolge artikel 6 (1) (a) van die AVG of artikel 9 (2) (a) van die AVG of op 'n kontrak ingevolge artikel 6 (1) (b) van die AVG en die verwerking word op outomatiese wyse uitgevoer, tensy die verwerking nodig is vir die uitvoering van 'n taak wat in die openbare belang of in die uitoefening van amptelike gesag in die beheerder berus. Verder, in die uitoefening van sy of haar reg op data-oordraagbaarheid ingevolge artikel 20 (1) van die AVG, het die betrokkene die reg om persoonlike data direk van een beheerder na 'n ander te laat oordra, waar tegnies uitvoerbaar en wanneer dit gedoen word, nie die regte en vryhede van ander nadelig beïnvloed nie. Ten einde die reg op data-oordraagbaarheid te laat geld, kan die betrokkene te eniger tyd kontak maak met enige werknemer van die galjoenkonsultasie.

g) Reg om beswaar te maak
Enige persoon wat geraak word deur die verwerking van persoonlike data het die reg, verleen deur die Europese Richtlijn en Regulasie, om te eniger tyd, op grond van sy of haar spesifieke situasie, beswaar te maak teen die verwerking van persoonlike inligting rakende hom of haar wat uitgevoer word op grond van artikel 6 (1) (e) of (f) van die GDPR. Dit geld ook vir profilering op grond van hierdie bepalings. Die galjoenkonsultasie sal nie meer die persoonlike data verwerk in die geval van die beswaar nie, tensy ons dwingende wettige gronde kan toon vir die verwerking wat die belange, regte en vryhede van die betrokkene ignoreer, of vir die instelling, uitoefening of verdediging van regseise. As die galjoenkonsultasie persoonlike data vir direkte bemarkingsdoeleindes verwerk, het die betrokkene die reg om te eniger tyd beswaar te maak teen die verwerking van persoonlike data rakende hom of haar vir sodanige bemarking. Dit geld vir profilering in die mate dat dit verband hou met sodanige direkte bemarking. As die betrokkene beswaar maak teen die galjoenkonsultasie vir die verwerking vir direkte bemarkingsdoeleindes, sal die galjoenkonsultasie nie meer die persoonlike data vir hierdie doeleindes verwerk nie. Daarbenewens het die betrokkene die reg om, op grond van sy of haar spesifieke situasie, beswaar te maak teen die verwerking van persoonlike data rakende hom of haar deur die galjoenkonsultasie vir wetenskaplike of historiese navorsingsdoeleindes, of vir statistiese doeleindes ingevolge artikel 89(1) van die AVG, tensy die verwerking nodig is vir die uitvoering van 'n taak wat uitgevoer word om redes van openbare belang. Ten einde die reg op beswaar uit te oefen, kan die betrokkene enige werknemer van die galjoenkonsultasie kontak. Daarbenewens is die betrokkene gratis in die konteks van die gebruik van inligtingsamelewingsdienste, en nieteenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om sy of haar reg om beswaar te maak op outomatiese wyse met behulp van tegniese spesifikasies te gebruik.

h) Outomatiese individuele besluitneming, insluitend profilering
Enige persoon wat geraak word deur die verwerking van persoonlike data, het die reg wat deur die Europese wetgewer verleen word, om nie onderhewig te wees aan 'n besluit wat uitsluitlik gebaseer is op outomatiese verwerking nie, insluitend profilering, wat regsgevolge vir hom of haar veroorsaak, of hom of haar op dieselfde manier aansienlik beïnvloed, mits die besluit (1) nie nodig is vir die aangaan of die uitvoering van 'n kontrak tussen die betrokkene nie, persoon en die beheerder, of (2) gemagtig is deur unie- of lidstaatwetgewing waaraan die beheerder onderworpe is en wat ook geskikte maatreëls neerlê om die regte en vryhede en wettige belange van die betrokkene te beskerm, of (3) is gebaseer op die eksplisiete toestemming van die datasubjek. As die besluit (1) nodig is vir die aangaan of uitvoering van 'n kontrak tussen die betrokkene en 'n databeheerder, of (2) dit gebaseer is op die uitdruklike toestemming van die betrokkene, moet die galjoenkonsultasie geskikte maatreëls implementeer om die regte en vryhede en wettige belange van die betrokkene te beskerm, ten minste die reg om menslike ingryping van die beheerder te verkry, om sy eie standpunt uit te spreek en die besluit uit te daag. As die betrokkene die regte rakende outomatiese individuele besluitneming wil uitoefen, kan hy of sy te eniger tyd enige werknemer van die S&T GmbH kontak.

i) Reg om toestemming ingevolge die wet op databeskerming te herroep
Enige persoon wat geraak word deur die verwerking van persoonlike data het die reg om, toegestaan deur die Europese richtlijn en regulasie, te eniger tyd toestemming tot die verwerking van persoonlike data te herroep. As die betrokkene die reg wil uitoefen om die toestemming terug te trek, kan hy of sy te eniger tyd enige werknemer van die Skotse Instituut vir Tegnologie kontak.

8. Databeskerming vir toepassings en in die aansoekproses
Die beheerder versamel en verwerk die persoonlike data van aansoekers met die doel om die aansoekproses te hanteer. Die verwerking kan ook elektronies uitgevoer word. Dit is veral die geval as 'n aansoeker op elektroniese wyse ooreenstemmende aansoekdokumente by die beheerder indien, byvoorbeeld per e-pos of via 'n webvorm op die webwerf. As die beheerder 'n dienskontrak met 'n aansoeker sluit, sal die data wat oorgedra word, gestoor word met die doel om die diensverhouding te verwerk in ooreenstemming met die statutêre bepalings. As die beheerder nie 'n dienskontrak met die aansoeker sluit nie, sal die aansoekdokumente twee maande na kennisgewing van die verwerpingsbesluit outomaties uitgevee word, mits die verwydering nie in stryd is met enige ander wettige belange van die beheerder nie. Ander regmatige belangstelling in hierdie sin is byvoorbeeld 'n bewyslas in verrigtinge ingevolge die Algemene Wet op Gelyke Behandeling (AGG).

9. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion)
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt. Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google Analytics den Zusatz „_gat._anonymizeIp“. Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen. Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen. Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter. Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person ein Browser-Add-On unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird das informationstechnologische System der betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch die betroffene Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu deaktivieren. Sofern das Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit der Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons. Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

10. Databeskermingsbepalings oor die toepassing en gebruik van Google AdWords
Die beheerder het Google AdWords op hierdie webwerf geïntegreer. Google AdWords is 'n internetadvertensiediens waarmee adverteerders advertensies in Google se soekenjinresultate sowel as in die Google-advertensienetwerk kan plaas. Google AdWords stel 'n adverteerder in staat om sekere sleutelwoorde vooraf te definieer, waardeur 'n advertensie slegs in Google se soekenjinresultate vertoon word wanneer die gebruiker die soekenjin gebruik om 'n sleutelwoordrelevante soekresultaat op te haal. In die Google-advertensienetwerk word die advertensies deur middel van 'n outomatiese algoritme na onderwerprelevante webwerwe versprei en met inagneming van die voorheen gedefinieerde sleutelwoorde. Die bedryfsmaatskappy van die Google AdWords-dienste is Google Inc., 1600 Amfiteater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VSA. Die doel van Google AdWords is om ons webwerf te bevorder deur belangstellingsrelevante advertensies op die webwerwe van derdepartymaatskappye en in die soekenjinresultate van die Google-soekenjin te vertoon en deur derdeparty-advertensies op ons webwerf te vertoon. As 'n datasubjek ons webwerf via 'n Google-advertensie bereik, word 'n sogenaamde omskakelingskoekie deur Google op die inligtingstegnologiestelsel van die datasubjek gestoor. Watter koekies is, is reeds hierbo verduidelik. 'n Omskakelingskoekie verloor sy geldigheid na dertig dae en word nie gebruik om die betrokke persoon te identifiseer nie. As die koekie nog nie verval het nie, word die omskakelingskoekie gebruik om op te spoor of sekere subbladsye, soos die inkopiemandjie vanaf 'n aanlynwinkelstelsel, op ons webwerf verkry is. Deur die omskakelingskoekie kan beide ons en Google opspoor of 'n datasubjek wat na ons webwerf gekom het via 'n AdWords-advertensie verkope gegenereer het, d.w.s. 'n aankoop van goedere voltooi of gekanselleer het. Die data en inligting wat deur die gebruik van die omskakelingskoekie ingesamel word, word deur Google gebruik om besoekstatistieke vir ons webwerf te skep. Hierdie besoekstatistieke word weer deur ons gebruik om die totale aantal gebruikers te bepaal wat via AdWords-advertensies na ons verwys is, d.w.s. om die sukses of mislukking van die onderskeie AdWords-advertensie te bepaal en om ons AdWords-advertensies vir die toekoms te optimaliseer. Nie ons maatskappy of ander Google AdWords-adverteerders ontvang inligting van Google wat gebruik kan word om die datasubjek te identifiseer nie. Die omskakelingskoekie word gebruik om persoonlike inligting te stoor, soos die webwerwe wat deur die betrokkene besoek word. Elke keer as u ons webwerf besoek, word persoonlike data, insluitend die IP-adres van die internetverbinding wat deur die betrokkene gebruik word, na Google in die Verenigde State van Amerika gestuur. Hierdie persoonlike data word deur Google in die Verenigde State van Amerika gestoor. Google kan hierdie persoonlike data wat deur die tegniese proses ingesamel is, aan derde partye deurgee. Die betrokke persoon kan te eniger tyd die instelling van koekies deur ons webwerf, soos reeds hierbo beskryf, voorkom deur middel van 'n ooreenstemmende instelling van die internetblaaier wat gebruik word en dus permanent beswaar maak teen die instelling van koekies. So 'n instelling van die internetblaaier wat gebruik word, sal Google ook verhoed om 'n omskakelingskoekie op die inligtingstegnologiestelsel van die betrokke persoon in te stel. Daarbenewens kan 'n koekie wat reeds deur Google AdWords gestel is, te eniger tyd via die internetblaaier of ander sagtewareprogramme uitgevee word. Verder het die betrokkene die opsie om beswaar te maak teen belangstellingsgebaseerde advertensies deur Google. Om dit te kan doen, moet die datasubjek die www.google.de/settings/ads skakel van elk van die internetblaaiers wat hy of sy gebruik, oproep en die gewenste instellings daar maak. Verdere inligting en Google se toepaslike privaatheidsbeleid kan by https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ gevind word.

11. Databeskermingsbepalings oor die toepassing en gebruik van LinkedIn
Die beheerder het komponente van die LinkedIn Corporation op hierdie webwerf geïntegreer. LinkedIn is 'n internetgebaseerde sosiale netwerk wat gebruikers in staat stel om met bestaande sakekontakte kontak te maak en nuwe sakekontakte te maak. Meer as 400 miljoen geregistreerde mense gebruik LinkedIn in meer as 200 lande. Dit maak LinkedIn tans die grootste platform vir sakekontakte en een van die mees besoekte webwerwe ter wêreld. Die bedryfsmaatskappy van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VSA. LinkedIn Ierland, Privaatheidsbeleidkwessies, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, is verantwoordelik vir databeskermingsake buite die VSA. Elke keer as toegang tot ons webwerf, wat toegerus is met 'n LinkedIn-komponent (LinkedIn-inprop), verkry word, veroorsaak hierdie komponent dat die blaaier wat deur die betrokkene gebruik word, 'n ooreenstemmende voorstelling van die LinkedIn-komponent aflaai. Verdere inligting oor die LinkedIn-inproppe kan by https://developer.linkedin.com/plugins gevind word. As deel van hierdie tegniese proses ontvang LinkedIn inligting oor watter spesifieke subbladsy van ons webwerf deur die datasubjek besoek word. As die betrokkene terselfdertyd by LinkedIn aangemeld is, erken LinkedIn watter spesifieke subbladsy van ons webwerf die datasubjek besoek elke keer as die datasubjek ons webwerf oproep en vir die hele duur van hul verblyf op ons webwerf. Hierdie inligting word deur die LinkedIn-komponent versamel en deur LinkedIn toegeken aan die onderskeie LinkedIn-rekening van die datasubjek. As die betrokkene op 'n LinkedIn-knoppie klik wat op ons webwerf geïntegreer is, ken LinkedIn hierdie inligting toe aan die persoonlike LinkedIn-gebruikersrekening van die betrokkene en stoor hierdie persoonlike data. LinkedIn ontvang altyd inligting via die LinkedIn-komponent dat die betrokkene ons webwerf besoek het as die betrokkene by LinkedIn aangemeld is op dieselfde tyd as toegang tot ons webwerf; dit vind plaas ongeag of die datasubjek op die LinkedIn-komponent klik of nie. As die betrokkene nie wil hê dat hierdie inligting aan LinkedIn oorgedra moet word nie, kan hy of sy die oordrag voorkom deur by sy of haar LinkedIn-rekening aan te meld voordat hy of sy toegang tot ons webwerf verkry. LinkedIn bied onder meer die opsie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls om uit te teken op e-posboodskappe, SMS-boodskappe en geteikende advertensies, sowel as die bestuur van advertensie-instellings. LinkedIn gebruik ook vennote soos Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, wat koekies kan stel. Sulke koekies kan onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy verwerp word. LinkedIn se huidige privaatheidsbeleid is beskikbaar by https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . LinkedIn se koekiebeleid is beskikbaar by https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

12. Databeskermingsbepalings oor die toepassing en gebruik van Xing
Die beheerder het komponente van Xing op hierdie webwerf geïntegreer. Xing is 'n internetgebaseerde sosiale netwerk wat gebruikers in staat stel om met bestaande sakekontakte kontak te maak en nuwe sakekontakte te maak. Individuele gebruikers kan 'n persoonlike profiel van hulself op Xing skep. Maatskappye kan byvoorbeeld maatskappyprofiele skep of werkaanbiedings op Xing publiseer. Die bedryfsmaatskappy van Xing is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Elke keer as toegang tot een van die individuele bladsye van hierdie webwerf verkry word, wat deur die beheerder bedryf word en waarop 'n Xing-komponent (Xing-inprop) geïntegreer is, word die internetblaaier op die inligtingstegnologiestelsel van die datasubjek outomaties deur die onderskeie Xing-komponent gevra om 'n voorstelling van die ooreenstemmende Xing-komponent van Xing af te laai. Verdere inligting oor die Xing-inproppe kan gevind word by https://dev.xing.com/plugins. As deel van hierdie tegniese proses ontvang Xing inligting oor watter spesifieke subbladsy van ons webwerf deur die datasubjek besoek word. As die datasubjek terselfdertyd by Xing aangemeld is, erken Xing watter spesifieke subbladsy van ons webwerf die datasubjek besoek elke keer as die datasubjek ons webwerf oproep en vir die hele duur van hul verblyf op ons webwerf. Hierdie inligting word deur die Xing-komponent versamel en deur Xing toegeken aan die onderskeie Xing-rekening van die datasubjek. As die datasubjek klik op een van die Xing-knoppies wat op ons webwerf geïntegreer is, byvoorbeeld die "Deel" -knoppie, ken Xing hierdie inligting toe aan die persoonlike Xing-gebruikersrekening van die betrokkene en stoor hierdie persoonlike data. Xing ontvang altyd inligting via die Xing-komponent dat die datasubjek ons webwerf besoek het as die datasubjek by Xing aangemeld is op dieselfde tyd as toegang tot ons webwerf; dit vind plaas ongeag of die datasubjek op die Xing-komponent klik of nie. As die betrokkene nie wil hê dat hierdie inligting aan Xing oorgedra moet word nie, kan hy of sy die oordrag voorkom deur by sy of haar Xing-rekening aan te meld voordat hy of sy toegang tot ons webwerf verkry. Die databeskermingsregulasies wat deur Xing gepubliseer word, wat onder https://www.xing.com/privacy verkry kan word, verskaf inligting oor die versameling, verwerking en gebruik van persoonlike data deur Xing. Verder het Xing https://www.xing.com/app/share?op=data_protection databeskermingsinligting vir die XING-deelknoppie gepubliseer.

13. Regsgrondslag van die verwerking
Art. 6 I lit. 'n GDPR dien ons maatskappy as die regsgrondslag vir die verwerking van bedrywighede waarvoor ons toestemming verkry vir 'n spesifieke verwerkingsdoel. As die verwerking van persoonlike data nodig is vir die uitvoering van 'n kontrak waaraan die betrokkene 'n party is, soos byvoorbeeld die geval is met verwerkingsbedrywighede wat nodig is vir die aflewering van goedere of die verskaffing van enige ander diens of oorweging, is die verwerking gebaseer op art. 6 I lit. b GDPR. Dieselfde geld vir sulke verwerkingsbedrywighede wat nodig is vir die implementering van pre-kontraktuele maatreëls, byvoorbeeld in gevalle van navrae oor ons produkte of dienste. As ons maatskappy onderhewig is aan 'n wetlike verpligting wat die verwerking van persoonlike data vereis, soos vir die nakoming van belastingverpligtinge, is die verwerking gebaseer op art. 6 I lit. c GDPR. In seldsame gevalle kan die verwerking van persoonlike data nodig wees om die lewensbelangrike belange van die betrokkene of 'n ander natuurlike persoon te beskerm. Dit sal byvoorbeeld die geval wees as 'n besoeker aan ons maatskappy beseer word en sy of haar naam, ouderdom, gesondheidsversekeringsdata of ander belangrike inligting aan 'n dokter, hospitaal of ander derde party deurgegee moet word. In hierdie geval sou die verwerking gebaseer wees op art. 6 I lit. d GDPR. Uiteindelik kan verwerkingsbedrywighede gebaseer wees op art. 6 I lit. f GDPR. Verwerkingsbedrywighede wat nie deur enige van die bogenoemde regsbasisse gedek word nie, is gebaseer op hierdie regsgrondslag indien die verwerking nodig is om 'n wettige belang van ons maatskappy of 'n derde party te beskerm, mits die belange, fundamentele regte en vryhede van die betrokkene nie seëvier nie. Ons word toegelaat om sulke verwerkingsoperasies uit te voer, veral omdat dit spesifiek deur die Europese wetgewer genoem is. In hierdie opsig was dit van mening dat 'n wettige belang aanvaar kan word as die betrokkene 'n kliënt van die beheerder is (voordrag 47 sin 2 GDPR).

14. Wettige belange in die verwerking wat deur die beheerder of 'n derde party nagestreef word
As die verwerking van persoonlike data gebaseer is op artikel 6 I lit. f GDPR, is ons wettige belang om ons besigheidsaktiwiteite uit te voer tot voordeel van die welstand van al ons werknemers en ons aandeelhouers.

15. Duur waarvoor die persoonlike data gestoor sal word
Die kriterium vir die duur van die stoor van persoonlike data is die onderskeie statutêre retensietydperk. Na verstryking van hierdie periode word die ooreenstemmende gegewens gereeld uitgevee, mits dit nie meer nodig is vir die nakoming van die kontrak of die aanvang van 'n kontrak nie. 19. Wetlike of kontraktuele bepalings vir die verskaffing van persoonlike data; noodsaaklikheid vir die sluiting van die kontrak; verpligting van die onderworpe data om die persoonlike data te verskaf; Ons wil u graag in kennis stel dat die verskaffing van persoonlike data deels deur die wet vereis word (bv. belastingregulasies) of ook kan voortspruit uit kontraktuele regulasies (bv. inligting oor die kontraktuele vennoot). Om 'n kontrak te sluit, kan dit soms nodig wees dat 'n betrokkene persoonlike data aan ons verskaf wat daarna deur ons verwerk moet word. Byvoorbeeld, die betrokkene is verplig om persoonlike data aan ons te verskaf indien ons maatskappy 'n kontrak met hom of haar sluit. Versuim om die persoonlike data te verskaf, sou beteken dat die kontrak met die betrokkene nie gesluit kon word nie. Voordat persoonlike data deur die datasubjek verskaf word, moet die betrokkene een van ons werknemers kontak. Ons werknemer sal die betrokkene van geval tot geval inlig of die verskaffing van die persoonlike data deur die wet of kontrak vereis word of nodig is vir die sluiting van die kontrak, of daar 'n verpligting is om die persoonlike data te verskaf en wat die gevolge sou wees as die persoonlike data nie verskaf is nie.

16. Wetlike of kontraktuele bepalings vir die verskaffing van persoonlike data; noodsaaklikheid vir die sluiting van die kontrak; verpligting van die onderworpe data om die persoonlike data te verskaf; Ons wil u graag in kennis stel dat die verskaffing van persoonlike data deels deur die wet vereis word (bv. belastingregulasies) of ook kan voortspruit uit kontraktuele regulasies (bv. inligting oor die kontraktuele vennoot). Om 'n kontrak te sluit, kan dit soms nodig wees dat 'n betrokkene persoonlike data aan ons verskaf wat daarna deur ons verwerk moet word. Byvoorbeeld, die betrokkene is verplig om persoonlike data aan ons te verskaf indien ons maatskappy 'n kontrak met hom of haar sluit. Versuim om die persoonlike data te verskaf, sou beteken dat die kontrak met die betrokkene nie gesluit kon word nie. Voordat persoonlike data deur die datasubjek verskaf word, moet die betrokkene een van ons werknemers kontak. Ons werknemer sal die betrokkene van geval tot geval inlig of die verskaffing van die persoonlike data deur die wet of kontrak vereis word of nodig is vir die sluiting van die kontrak, of daar 'n verpligting is om die persoonlike data te verskaf en wat die gevolge sou wees as die persoonlike data nie verskaf is nie.

17. Bestaan van outomatiese besluitneming
As 'n verantwoordelike maatskappy gebruik ons nie outomatiese besluitneming of profilering nie.